Szakmai hátterünk

Az irodánk szakmai profiljába szinte kizárólagosan:

  • a pénzügyi, hitelintézeti, privatizációs és adójogi, vám stb. ügyek,
  • a cégek, gazdálkodó szervezetek gazdálkodásának polgári jogi, kereskedelmi, külkereskedelmi, beruházási, közbeszerzési ügyei,
  • cégügyek, szervezeti ügyek, státusügyek (pl. alapítás, átalakulás, felszámoláshoz kapcsolódó ügyek),
  • a gazdasági élethez kapcsolódó biztosítási-, munka-, ingatlan, és közigazgatási ügyek
  • továbbá az egészségügy területén felmerülő ügyek vitele, valamint
  • a magas elkövetési értékű – kizárólag – gazdasági büntetőügyekben a védelem képviselete
    tartozik. (Egyáltalán nem foglalkozunk családjogi, és “köztörvényes” büntetőjogi ügyekkel.)

E szakmai területen komoly gyakorlatot és tapasztalatot szereztünk, ezt ügyfélkörünk is példázza, amelyek között helyi középvállalkozásoktól kezdve, regionális és országos ismeretségű kereskedelmi, külkereskedelmi, termelő, és pénzügyi cégeken keresztül, multinacionális cégek magyarországi leányvállalatai is megtalálhatók. Jellemzően ügyfeleinkkel állandó megbízás keretében folyamatos kapcsolatban állunk. Mivel a gazdasági büntetőügyekben általában ilyen tapasztalatokkal rendelkező ügyvédeket keresnek a megbízók, így jó néhány különösen nagy elkövetési értékű, (országos sajtóból is ismert) gazdasági ügyben jártunk el védőként. (Megjegyezzük, hogy az ügyvédi tevékenység szigorúan bizalmas jellege miatt, e tájékoztató keretei nem adnak lehetőséget arra, hogy referenciaként konkrét ügyeket, illetve ügyfeleket név szerint is megjelöljünk, de természetesen megfelelő feltételek mellett mindezek igazolására is mód van.)

Évekig működtünk és működünk ma is együtt pénzügyi tevékenységet folytató lízing, faktoring, felszámoló, követeléskezelő, valamint nagykereskedelmi cégekkel, így a megbízóink érdekében végzett adósságkezelésben – minden típusú (lakosság, kiskereskedelmi, mezőgazdasági, céges stb.) adósok tekintetében – nagy gyakorlattal rendelkezünk. Megfelelő kapcsolatokkal rendelkezünk az adósokról szükséges információk gyors és hatékony megszerzéséhez is.

Kiemelt szakterületünk a pénzügyi és ezen belül is az adóügyek képviselete. Rendszeresen segítjük ügyfeleinket pl. az ÁFA visszaigénylésekkel, átfogó ellenőrzéssekkel, vagyonosodási vizsgálatokkal kapcsolatos és más adóügyek adóhatósággal szembeni és bíróságok előtti vitelében. Szakmai hátterünk és gyakorlatunk olyan, hogy értünk a könnyvizsgálók és könyvelők “nyelvén”, velük ilyen ügyekben, illetve számvitelt és mérleget érintő kérdésekben is partneri viszonyt tudunk fenntartani.

Ágazati oldalról nézve, évek óta folyamatosan megbízást látunk el a sportegyesületek, a vegyipar, szerelőipar, egészségügyi termékek, élelmiszer és vegyi áru nagykereskedelem, nyomdaipar, pénzügy (faktoring, lízing, finanszírozás) felszámolás, mezőgazdasági nagyüzemi ügyek, szállodák ügyei, fuvarozás, szállítmányozás, számítástechnikai termékek gyártása, forgalmazása, export-importja, nagykereskedelme, közbeszerzése, engedélyeztetése, közterhei, szabadalmi, védjegy stb. tekintetében.

Céges tagi “belháborúkban” a segítségre szoruló fél védelmére, jogai érvényesítésére, illetve az alaptalanul kellemetlenkedő, a működést zavaró tagi megnyilvánulások kezelésére – a rendelkezésre álló törvényes eszközöket – saját bevált gyakorlatunk alapján az egyedi igényeknek megfelelően alkalmazzuk.

Állandó szakmai kapcsolatot tartunk fenn könyvvizsgálókkal és szükség esetén angol nyelvről saját megbízott USA-beli ügyvédi irodánál sok éves gyakorlatot szerzett állandó szakfordítóval dolgozunk.

Kifejezetten problémamegoldó felfogásban dolgozunk magunk is, és ezen túlmenően a gazdasági élet szinte minden területéről tudunk ajánlani olyan szakembert, aki hathatósan tud segíteni ügyfeleinknek a jogi problémákon túli kérdésekben, és akiknek munkáját, szakmai színvonalát, megbízhatóságát az évek során személyesen is tapasztaltuk.